קולנוע בחדר שינה - אזורי חן תל אביב 

יבגני גלפרין - 052-5634010
www.g-media.org